Avtor: Vilma Purič

Sodobne tržaške pesnice

V monografiji Sodobne tržaške pesnice Vilma Purič predstavi razvoj ženskega pesništva v Trstu in pesništva slovenskih avtoric v Italiji v drugi polovici 20. stoletja. Avtorica izhaja iz teze, da pesnice s svojega ženskega obrobja laže ubesedujejo postopek transgresije, s katerim prestopajo prostorske meje, presegajo ustaljene položaje ženske zavesti, prenavljajo žensko in splošno literarno paradigmo, prelamljajo z ustaljenenimi družbenimi okviri in zmorejo priklicati iz domišljije utopične vizije prihodnosti. Razvoj ženskega pesništva je razumljen kot prehajanje od zastarelega k modernejšemu, celo preroškemu. Žensko pesništvo ni predstavljeno kot opozicija uveljavljeni kanonizirani literarni praksi, temveč kot umestitev novih, z ženskostjo zaznamovanih pomenov v literarni sistem.

Avtorica v uvodnem delu oriše kulturno-zgodovinski kontekst v življenju Slovencev v Italiji in razčleni pojem tržaškosti v sodobni tržaški poeziji. V osrednjem delu monografije avtorica preide k generacijski obravnavi slovenskih pesnic v Italiji, posveti pa se tudi nekaterim italijanskim pesnicam v Trstu ter skuša izrisati vzporednosti.

Št. strani: 368
Leto izida: 2020
Jezik: slovenski
Vezava: mehka
Založba: Mladika (Trst)
ISBN: 9788873422860
Spletna cena:

23,00