Avtor: Verena Koršič Zorn
Prevajalec: Daniela Milotti Bertoni

Tone Kralj: Cerkvene poslikave na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini / Le pitture murali nelle chiese dell’area Triestina, del Goriziano e della Val Canale (publikacija je večjezična)

Monografija o poslikavah Toneta Kralja zaobjema skupno sedem cerkva, ki se nahajajo na območju od Kanalske doline pa vse do južnih obronkov tržaškega Krasa, tj. na območju, ki je bilo po vojni dodeljeno Italiji: Svete Višarje v Kanalski dolini, Pevma in Štandrež na Goriškem, Katinara, kapela šolskih sester pri Sv. Ivanu v Trstu, Trebče in Pesek na Tržaškem. Avtorica, umetnostna zgodovinarka, je prikaz teh Kraljevih del povezala z njihovim časovnim nastajanjem: pri treh cerkvah, ki so nastajale v letih trideset prejšnjega stoletja, to je v obdobju med obema vojnama (Svete Višarje, cerkev v Pevmi in cerkev na Katinari pri Trstu), je v ospredju predvsem trpljenje slovenskega naroda v enem najtežjih obdobij, v času fašistične strahovlade, kjer je umetnik s svojo likovno govorico vlival vero in upanje v pravično rešitev, v zmago dobrega. Temu primerno je tudi slogovno izražanje, razpeto med secesijsko elegantnostjo linij, ekspresionistično deformacijo teles in plastičnostjo nove stvarnosti. Cerkve poslikane po vojni (Trebče, Pesek, kapela šolskih sester pri Sv. Ivanu v Trstu) pa so prežete s svetopisemskimi prizori, kjer je v ospredju predvsem mistično podoživljanje, ki sledi cerkvenemu liturgičnemu letu. Poslikave se tudi stilno razlikujejo od prejšnjih: sicer še opazna secesijska valovanja v oblikah ne skrivajo svojega izvira v prvinski ljudski umetnosti, s katero se Kralj želi približati ljudski duši. Knjiga je opremljena s fotografskimi posnetki fotografa Carla Sclauzera iz Gorice, grafično usklajenost pa ji je dal oblikovalec Rado Jagodic iz Studia Link v Trstu. Publikacija je dvojezična, s slovenskim in vzporednim italijanskim tekstom, z namenom, da bi na narodno mešanem ozemlju pritegnila tudi sosede Italijane in Furlane k odkrivanju bogastva slovenskih cerkva in posredno tudi slovenske krajevne zgodovine, saj Kraljeva dela plemenitijo celoten zamejski bivanjski prostor in spodbujajo k vzajemnemu medsebojnemu spoznavanju in dialogu.

Št. strani: 112
Leto izida: 2018
Jezik: slovenski, italijanski
Vezava: trda
Mere: 30 x 23 cm
Založba: Goriška Mohorjeva
ISBN: 9788896632680
Spletna cena:

38,00